Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0167-540944
  • goudzwaard@adviseuropmaat.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

30-10-2018

Geen pensioen opgebouwd? Waar moet je dan straks van leven?

Niet iedereen bouwt een pensioen op via een pensioenfonds of een verzekeraar. Maar dat betekent niet, dat je helemaal geen inkomen zou hebben. Waar heb je dan nog wel recht op? En heb je daar voldoende aan?

Iedere Nederlander heeft recht op een bestaansminimum.
Tot de pensioenleeftijd kan een bijstandsuitkering een vangnet zijn, en vanaf de pensioengerechtigde leeftijd bestaat er recht op een AOW-uitkering. Maar in beide gevallen gaat het om een lage uitkering. En of dat voldoende is....?
Door het opbouwen van een pensioen kun je er voor zorgen, dat je het straks niet alleen met AOW moet doen. Maar hoeveel is dat eigenlijk? 

Na pensionering rond moeten komen van het minimum

De AOW-uitkering is gekoppeld aan het minimumloon. De hoogte van het minimumloon wordt twee keer per jaar herzien, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Stijgt het minimumloon, dan stijgt ook de AOW-uitkering.
Een alleenstaande gepensioneerde heeft daarmee recht op maximaal 1.181,36 bruto per maand (2018). Partners hebben ieder recht op maximaal 814,74 euro per maand. Dat maximum is mede afhankelijk van de vraag hoe lang iemand in Nederland heeft gewoond.

Wanneer de ene partner 'met pensioen' gaat ontstaat voor hem/haar dus recht op een AOW-uitkering. Maar wanneer de andere partner nog niet zover is, betekent dit automatisch, dat er maar 1 AOW-uitkering zal worden overgemaakt. En wanneer de jongere partner dan geen eigen inkomen heeft, kan dit betekenen, dat beide partners het jaren aaneen moeten doen met niet meer dan 814,74 euro per maand. Net zolang totdat de tweede partner ook AOW-gerechtigd is geworden. En wie dan niet in een enorm financieel gat wil vallen zal tijdig moeten zorgen voor een stevige spaarpot.

Is de werkgever verplicht om pensioen aan te bieden?

Een werkgever is vrij in het wel of niet aanbieden van een pensioenregeling. Tenzij er vanuit de CAO een verplichte pensioenregeling bestaat. Maar gelukkig is dat bij de meeste bedrijven het geval. 

Is er bij vorige werkgevers pensioen opgebouwd?

Het kan dus zo zijn, dat je bij jouw huidige werkgever geen pensioen opbouwt, maar hoe zit het bij vorige werkgevers? Bij een werkgever waar je in een ver verleden werkte staat mogelijk nog wel een stukje pensioenkapitaal voor je gereserveerd.
Hoeveel dat alles bij elkaar is kun je nagaan op Mijnpensioenoverzicht.nl. In een handig overzicht zie je daar wat je uitgekeerd krijgt vanaf jouw pensioendatum. Ook bij tussentijds overlijden kun je zien wat jouw nabestaanden uitgekeerd krijgen.

Uitsluitend een AOW-uitkering voldoende?

Uitsluitend een AOW ontvangen is dus geen riant maandelijks inkomen. Om daar van rond te kunnen komen lukt eigenlijk alleen maar met erg lage maandlasten. Wat een belangrijke reden kan zijn om er bijvoorbeeld voor te zorgen, dat je, met een eigen woning, op de pensioendatum geen hypotheeklasten meer hebt.
Maar dan nog zal het geen vetpot zijn. Want meestal spelen er ook nog andere vaste lasten een rol. En vergeet ook de onderhoudskosten van de eigen woning niet.

Hoe vul je dat aan?

Begin er tijdig mee om na te denken over het aanvullen van jouw toekomstig AOW-inkomen. En wacht daar niet te lang mee. Wie 64 jaar is heeft nauwelijks nog tijd om gaten te dichten. Maar heb je nog wel even tijd? Dan zijn er gelukkig heel wat mogelijkheden om ervoor te zorgen, dat je het 'straks' financieel ook prima voor elkaar kunt hebben. Want je kunt dan nog steeds kiezen uit tal van spaarconstructies, lijfrente, beleggen of aanvullend pensioen. Zelfs het versneld aflossen van de hypotheek kan een optie zijn. Laat het even weten. We maken graag tijd voor je vrij. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens